जुदायौ आखा बुझ्न थाले मनको भावना

जुदायौ आखा बुझ्न थाले मनको भावना
ए परदेशी नलेखी देउ अनाम ठेगाना

हासौ की बोलौ लाग्ने मनको तिर्सना
गारो पर्दो रहेछ सजिलाई बिर्सन
बढ्न थाल्यो ढुकढुकी मनको चाहना
ए परदेशी नलेखी देउ अनाम ठेगाना

हात देउ संगै जिन्दगीको पहाड चढौला
एकै गन्तव्यमा जीवनको यात्रा गरौला
जुराई देउ देउराली यो मनको लहना
ए परदेशी नलेखी देउ अनाम ठेगाना

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *