ङादै एलान् मिसी च्याबा (तामाङ गजल)

ङादै एलान् मिसी च्याबा, सेम खाजी बोईमा।
एलान् लिरि छ्यामनुन् नेबा, सेम ताजी बोईमा।

ङाला धिम, आबा, आम्दा, ज्यानलाला बिसाम्;
एथेन् धिमनाम् सोबारी, ङाम् राजी बोईमा।

जोरीबैरीला ओन्साङ्ऱि, जा गिला आम्से;
जन्ति लासी होन्बारी, रहर लाजि बोईमा।

पिन्ला एदा सोदेदोना, चु डेन्बा मायाँ;
तिल्दा तोजी आईन् वा थे, म्हारम्हुई पाजी बोईमा।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *