रेखा कविता – ८

  • by


मेरो घरमा एउटा बगैँचा छ
त्यहाँ विभिन्न रंगका फूल फुलिरहेका छन्
ती फूल हेर्छु सोच्छु
के मान्छे फूल हुन सक्छ ?
के मान्छेको स्वभाव फूलको स्वभाव हुन सक्छ ?
के मान्छेको रंग फूलको रंग हुन सक्छ ?
के मान्छेको सुवास फूलको सुवास हुन सक्छ ?
म फूल हेर्छु फरक छुट्टयाउँछु
फूलमा किन अतिवाद हुँदैन
फूलमा किन अहंम हुँदैन
फूलमा किन शंका हुँदैन
फूलमा किन आतङ्क हुँदैन
फूलमा किन निश्चलता र सौन्दर्य मात्र हुन्छ
अन्तिममा निष्कर्ष निकाल्छु
मान्छे फूल हुन सक्दैन
मान्छेको रंग फूलको रंग हुन सक्दैन
मान्छेको सुवास फूलको सुवास हुन सक्दैन
मान्छेको स्वभाव फूलको स्वभाव हुन सक्दैन
अनि निष्कर्ष सबैलाई सुनाउँछु
मान्छे फूल भएको दिन
संसार अतिवाद, अहंम, शंका, आतङ्क
रहित एक अलौकिक फुलबारी हुनेछ ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *