लक्ष्मीकान्त उपाध्याय

स कर्णाली

स, जौका बारी, गौंका पुला कम्पनी
स, पुल बन्दी जया बैनै कम्पनी
स, हाँस्दै खेल्दै दिन काटम्ला कम्पनी
स, घरबार्या न भया बैनै कम्पनी
झल्काइदेऊ झल्काइदेऊ
गलैको कम्पनी माला झल्काइदेऊ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •