Skip to content

नेवारी भाषा

RamSharanMaharjan

र्इया कसाः (चिबाखं)

नकतिनी क्याम्पस ब्वने सिधम्हः उकिं वयाके जोस दु– छुं याये धयागु ।

अफिसनं लुल । अफिसय ज्यायायेगु धंग धासा व हे पुलांगु सुयां उत्साह मदु– सेवा यायेगु धैगु ।

थःम्हंला याई, याकचां याना मगाः अफिसया ज्या खः । अलय् लःया धाःलय् थःनं खुरुखुरु जुई । थःम्हं ब्वनागु, सःगु छुं ज्या ख्यलय् दैमखु ।

याकती-वाराही-अजिमा

याकती-वाराही- अजिमा
अजिमा म्हसीका
प्रकाशमान शिल्पकार
मातृशक्ती उपासना यायगु परम्परा झीगु नेपालमण्डलय प्राचीन कालंनिसें हे जुयावया च्वंगु खनेदु । थुकिया दसिख: थन स्थापना यानातगु थीथी मातृदेवीया मूर्तित: । अथे हे जुया थीथी थाय थासय सप्तमातृका, अष्टमातृका, नवमातृका व तलेजु भवानी आदि मातृशक्तिद्री::पिंया नापं गंछिद्य:पिं स्थापना याना शक्ति पिठत: थापना याना लोकजनपिं व देया रक्षा याकात:गु खनेदु ।

याकती-वाराही-अजिमा

याकती-वाराही- अजिमा
अजिमा म्हसीका

प्रकाशमान शिल्पकार
मातृशक्ती उपासना यायगु परम्परा झीगु नेपालमण्डलय प्राचीन कालंनिसें हे जुयावया च्वंगु खनेदु । थुकिया दसिख: थन स्थापना यानातगु थीथी मातृदेवीया मूर्तित: । अथे हे जुया थीथी थाय थासय सप्तमातृका, अष्टमातृका, नवमातृका व तलेजु भवानी आदि मातृशक्तिद्री::पिंया नापं गंछिद्य:पिं स्थापना याना शक्ति पिठत: थापना याना लोकजनपिं व देया रक्षा याकात:गु खनेदु ।

तःधंम्ह मनू ……

तर……..
पासाया ल्हाः थर्रर खात भुसुभुसु चःति वल । तुति याग्लाप्याग्ला वन । म्ह छम्हं मू हाल । वं म्हगसय् तकं मखंगु खँ वल । व किंकर्तब्यबिमूढ जुल । गन खः अन हे थिंग दंगु दनांतुं जुल ।
“पासा झीगु अनन्त यात्राया थ्व न्हापांगु पलाः खः , न्हापांगु यात्राया शुरुवात हे …” जिगु खँ पुवने मलावं हे – तर, थ्व जि पाखें जुइमखु – वं थःगु क्वःछिना कन –जुइ मखु जुइ मखु जुइहे मखु । थुलि धयाः व थुकथं च्वन – यत्थे सिइ दु व थःगु निर्णयं देग लिचिली मखुत ।

नाय्खिं बाजं

बाजं म्हसीका

नेवाः देय्यात म्हसीका वयाच्वंगु नेपाःया थीथी जात जातीया हलिमलिलय् व थीथी कला संस्कृति ब्वया वयाच्वंगु थीथी बाजंतः मध्य् छगु एतिहासिक बाजं” नाय्खिं बाजं ” न खः । नाय्खिं खँग्वयात वाला स्वय्बले नाय् खँग्व व खिं खँग्व समायोजन ९नाय्ंखिं.नाय्खिं० जुया नाय्खिं जुयावगु खने दु । अथे हे ” नाय्” खँग्वया उत्पति नायः खँग्व न अपभ्रंस जुया नाय् जुयावगु खने दु । नायः खँग्वं अपभ्रंस जुया नाय् गथे जुवन धइगु खँय् झीसं वाला स्वय्वलय् थ्व “नायः“ खँग्वयात न्हाय् खरुं जुपिंसं उचारण याय्बलय् बाय् उचारण याईवलय् न्हाँसं थोया “नाय् “ जुवंगु जुइफु । अलय् थ्व नाँथे स्वरं नाय् जुवंगु खग्वयात हे सिकं बाय् मसिकं सकसिन नाय् हे धया वगु जुइमा ।

जुजुया छ्यने तक ल्हा तएगु अधिकार दु पी नौ जाती

नेपाःदेय् थीथी कला, संस्कृति, तजिलजि, बिधिव्यवहार व जात जाति नामं जागु देय् खः । नेपाःया तजिलजि व कला संस्कृति विश्वया न्हयःने नेपाः म्हसिका बिया वया च्वंगु जात जाति मध्ये नेवाः समुदाय् दुने लागु प्राचिनकाललिसें नेवाः समुदाय्यात सुद्धिकरण याय्गु ज्याःया अभिभारा कया वयाच्वंपि नेवाः समुदाय्या नौ (नापित) जाति खः । थ्व जाति परम्परालिसें नेवाः समाज दुनेया व्यक्ति विशेषया सँ चाकेगु व लि–लूसि ध्यंका शरीर सफासुग्घर याना व्यक्तित्व ९एभचकयलबष्तिथ० दय्केगु ज्याःय् समाजयात ग्वाहाली जक याना वयाच्वंगु मखुकि थ्व जाति विशेषया उपस्थिति मजुइकं नेवाः समुदाय्या गुगुनं रितिथिति व कर्मकाण्ड शुद्ध मजुइगु नेवाः समाज दुने मान्यता कायम जुया वयाच्वंगु परम्परा दु । जन्मलिसें मृत्यु कर्मकाण्ड व थीथी नेवाः संस्कारे थ्व जाति विशेषं सँ चाका व लि–लूसि ध्यंका अलःतया सुद्धिकरण मयातले छुनं नेवाः संस्कार पू–मवनिगु रिथित व परम्परा थन आःनं कायम हे दनि ।

न्यँ

जिं भविष्यबाणी याना च्वना
न्यँ न्यँ
जिं भविष्यबाणी यानाच्वना
न्यँ न्यँ न्यँ
न्यनावना च्वंगु सः
गायब जुयावनी
ल्ह्वोना च्वंगु अल्याख ल्हाः
माथं वंका बी
ब्वाँय् वना च्वंगु तुतित

अजिमा युक्त शक्तीपिथ

पौराणिक धार्मिक मान्यता कथं श्री सतीदेवीया अङ्ग पतन जुगु थाय्हे शक्ति पीठ खः धईगु मान्यता जुया वयाच्वंगु खने दु । अथेहे देवगणया मिसा स्वरुप (स्त्री रुप) या शक्ति स्वरुपा मान्य जुया वयाच्वंगु दु । क्वसिमाक्वे मसानघाट सतिकं दुगु अष्टमात्रिकाया बास दुगु वा अष्टमात्रिकाया बास जुयाच्वंगु थाय्हे शक्ति पीठ खः धईगु पौराणिक व धार्मिक मान्यता कायम जुयावयाच्वंगु थन झीसं खनाच्वनागु दु ।