विविध भाषाका रचना

सन्गोले सन्गो

सन्गोले सन्गो ठुंसा लामा
सन्गोले सन्गो ब्लोन बोम्बो,
यान्ग्लामी ताम्नु आहन्बारंग
यान्गलामी सेम्नु आहन्बारंग
य्हुल्सा थे न न जे डान्सी साधन

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

पापी चु जोवन (तामाङ् सेलो)

कतेमा ज्याबा पाडाब म्हेन्दो (फूल)
निसी थुसी बाइ मनबा
सुटुक्क पिन्सी थे म्हेन्दो,एदा (फूल)
माया पिरती लाइ मनबा …….
खालि छेम, रुप ताई मनबा
एदेन छेम छेम प्राइ मनबा
ति हाबा पापी चु जोवन
माया पिरती लाइ मनबा …………
म्योबा रङ् ङ्

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •