Skip to content

धिमाल भाषा

परदेस हानिखे मन

  • by
DambarDhimal

सुखो भ्वोलि एलोङ झोला फातेङ, परदेस हानिखे
दुखो जिवन पारा पालि बाध्येता, वा बिसार्भि छानिखे,
धन सम्पत्ति खिनिं भ्वोखे दुनियाँ, बोसार्भि धावाइखे
कापालको भाग्य कर्म ग्यान लाखे, हानिखे आवाइखे ।

Read More »परदेस हानिखे मन

बन्द हड्ताल (कविता)

  • by
DambarDhimal

नाते एता पानादाङ्को मुलुकता, या सार्भिको सासन
नेङ्को काम निम जेङ्होइ जुगता, पातेङ्हिका आसन,
हाँसु हाइ पालि द्वोकाहि थामेता, दो थुकातेबुङ ला
सासन पाकालाइको काथा हेन्सा, हि मुपातेङ ला ।

Read More »बन्द हड्ताल (कविता)

का लेङ्लि हाइदोङ अर्थ मान्थु (कविता)

का लेङ्लि हाइदोङ अर्थ मान्थु ना खार्तेङ हानेलाउ
काङ्को जिवनसो दुरे झन् दुरे हानिकाताङ हानेलाउ
नादोसाङ काङ्को जिवनको कदम उन्धितेङ हानेलाउ
का हेता दोकाआ रो,लेङ्लि जब ना मेओतेङ हानेलाउ

दिलको ब्यथा बल्झिखें घरीघरि ना छुटिनासो
सन्चो मान्थु जिवन्ता बोमि जेन्तेङ लेङ फुटिनासो
बदलेलि माद्वोघाँ नांको लेङ्मुचुका स्यहारि परिनासो
काङ्को जिन्दगि खान्तेङ नाङ्कोङ प्यारि परिनासो

सिरजात्ता आमाइको सम्झना

आमाइ नेनिबारे लोलि मापिहि दोन्भारे लाङ्का
दोन्भारेतें जेसा बेलाताङ छुटि र्हेतेङ ताताङ्का ।

सिरजातको जात्रि हेन्साङ जेङ्होइ माखाङ्का
आमाइ का सिरजात्ता बागियाँ चिचिरि चाङ्का ।

असफल जिन्दगि

जिबन संघर्सको यात्रागेलाइ पाराकाताङ हानिघाँ
गुजारा खिनिं चलिकाताङ हानिहि,
जिन्दगिता काम्हाइलि सुख सायल बाँन्चिलि दोकाते,
कथा काहानि खिनिं जेङ्काताङ हानिहि ।

नापिहि भाग्यहोइसाथ नातें कर्महोइ, माबुझिका
जिन्दगि अझै तनाव हि दोपिकाताङ हानिहि,
सफलताको पाहिरो ताकेका या जिन्दगिहोइ
झन्झन् टेन्सनको पार्खाल थोपिकाताङ हानिहि ।

देसान- कहर

वसन्तको मौसम ताइको गतिता झोतेङ्हि
प्राकृति याम निमभाइपा खेपितेङ्हि
सदियौसो
सान्हे उस्काङ हि
तालि उस्काङ हि
न्हिसिन उस्काङ दिना उस्काङ
समयें बुङ वाकोङ गतिता चलितेङ्हि
पृथ्बि रो प्राकृतिक मौसमगेलाइ बुङ

कांको आमाइको दिन चर्या (धिमाल कविता)

का एलोङ डोकोता
कांको आमाइको जिवन कथा तिङ्खाँ
किया बाखोरको डाँकता ल्होसिखें
हस्यङ्फस्याङ पाकाताङ
र्हिमा, र्हिमाङभरि
खाजा चिको तयारिता जुटिका तिङ्खाँ
दिन न्हिसिन इस्काङ दैनिक दोहोरिखें
कांको आमाइको हरेकपल जिवन गाथा ।