Skip to content

शेर्पा भाषा

ङा केबु ठौ

ङा केबु ठौ र ङा चेबु ठौ ङे लुङ्बा लेमु
तेरी सिसाङ जबुलिङ्ला ङे लुङ्बा लेमु
हिमाल गोटा खिनो गुँरास मेदोक स्यार्नि
मखमाली र बाबरी स्यार्के ङे लुङ्बा लेमु

आहा ! सारै लेमु गण्डकी कोसी कर्णाली
हिन्नो तेरी मी मीजु रक्त सञ्चार प्रणाली
हुड्केली कालीला नोशेर्बी सेलो मेचीला
गजीङ ताम सस्कृति होएङे लुङ्बा लेमु

तोरी ङा (गजल)

ख्योर्की ङाला सेमला ज्याक्सीमा तोरी ङा
दिसेम्ला नजरकी गोली ग्याप्सीमा तोरी ङा

सोल्टिनी आल्लाराङ थाक्रिङ्बु गाल्सीमा
ना म बोतलकि चासेला गाल्सीमा तोरी ङा

कान्छी चोर्खू (शेर्पा भाषी गजल)

कान्छी चोर्खू ङा ङिसु, ठिक्क जवानीला
कान्छी फोरू ङा देरू, फिक्का जवानीला

लाक्पाला घडी छोगिनो, रोके खिजे मूछूङे
मिनेट घण्टा ङिमा र लो, टिक्क जबानीला

आइलेमु (शेर्पा भाषाको गीत)

देशुङ देशुङ आइलेमी फोटो ङेसेम्ला देशुङ
थेन्सुङ थेन्सुङ आइलेमी ङे सेमरा थेन्सुङ

आङाला ओरो गोटेला देतुहिन गोठाला
दोजो तिङ्ला ठेसुङ ओरोङ छोर्तेनलाला
ङेलागि लेकी जोबुहिन आइलेमु केबुहीन
ठेसुङ ठेसुङ आइलेमु नाम्चेहाटला ठेसुङ

थोङिनो (शेर्पा भाषाको गजल)

स्याउ थोङिनो नुब्ला औल थोङिनो
थोगी थीगी सेनकी अकाल थोङिनो

लेका ङेकेबेला रँगीगोङे खनिङ देरू
लुङ्बाला लेकामेतुमी बगाल थोङिनो