anil

आमा भनी पाऊँ सधै बोलाउन

दुई अक्षर आमा भनी पाऊँ सधै बोलाउन
आत्मा रहेसम्म तिमीलाई नपरोस रुलाउन ।
दुई अक्षर आमा भनी पाऊँ सधै बोलाउन ॥

ब्रह्माण्ड नै िसंगो यहाँ एकै क्षणमा नरहे पनि
अडिग भै रहनु तिमी पाऊँ दिनै बिलाउन ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •