Krishna Kumar Shrestha

जे गरे नि हुन्छ (गजल)

जिउँदै मरेको मान्छे म, जे गरे नि हुन्छ
हेला गरेको मान्छे म, जे गरे नि हुन्छ

अरुसँग बाचा गरी बाध्यतामा मेरो
सिउँदो भरेको मान्छे म, जे गरे नि हुन्छ

चाहे जसलाई माया गर चाहे जसलाई प्रीत
मन नपरेको मान्छे म, जे गरे नि हुन्छ

तिम्रो बानी फेरी फेरी एकै हुन्न सधै
पर सरेको मान्छे म, जे गरे नि हुन्छ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •