Nischl Nisha

जीवन

मेरो जीवन आज कस्तो भयो हेर
के सोचेको थिए के पुगेन र
मानिसको जीवन कस्तो कस्तो हुन्छ
मरेपछि सबै जना आर्य घाटमा जान्छ ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •