महेश चालिसे

MaheshChalise

मीटरमा माया

मापन गर्न कसैको, अडर हुन्थ्यो भने
छुन्थ्यो पक्कै आकाश, घर हुन्थ्यो भने
मेरो माया नाप्दैमा, जुनि बित्थ्यो तिम्रो,
यदि मायाको एकाई, मीटर हुन्थ्यो भने ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •