parang

तिमीसंगको त्यो पहिलो रात भुल्या छैन

ओठ ओठ जुधाई मस्ती गरेको भुल्या छैन
रातो लाली मेरो ओठमा सरेको भुल्या छैन

झरना सरी झरेको केश, मुहारबाट हटाएर
चुमेर ओठ सुस्तरी तल झरेको भुल्या छैन

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •