ध्रुव खड्का

बाँसुरीको धुनसँगै मादलुको ताल

  • by

बाँसुरीको धुनसँगै मादलुको ताल
मनको मैलो पखालेर साँझको बक्ती बाल ।
डरभर कसैको छैन कस्तो आयो काल
निष्ठुरीक्ो भरपर्दा बल्ल पाएँ चाल ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •