Deepa dukhe

sanu

यो मन अन्तै सार्छु भन्दा सरेन त सानु
नयन अन्तै चारछु भन्दा चारएन त सानु
हरपल हरक्षण तिम्रै यादले सताउदा
आखाबाट आशु तर्छु भन्दा तरेन त सानु

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •