Birman Thing Tamang

जीवन

खै के ठेगान जीवनको
कहिले हुरी-बतास झैँ हुकिन्छ
कहिले सुनामी झैँ बहकिन्छ
कहिले सपना झैँ झस्किन्छ
कहिले 3D Music झैँ घंकिन्छ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •