anabigya shrestha

आगो र पानी

आगो र पानी एउटै हो भन्छन कसैले
म हो भन्छु उसैलाई !

निलो आकासको अनेक रङ
कहिले उदास कहिले उमङ
घाम र छाया एउटै हो भन्छन कसैले
म हो भन्छु उसैलाई !

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •