NRD

मन पर्ने मान्छे ले

मन पर्ने मान्छे लेनै दाइ भने पछी
प्रस्तप राख्दा खेरी नै भने पछी
जली रहेको मुटु देख्दा दएख्दै
झन जलाउन सलाई भने पछी
[email protected]
नवराज देवकोटा “बहर”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •