भावना न्यौपाने ‘भावना’

BhavanaNeupaneBhavana

रुँदै छ त्यो भोकार्इ (गजल)

रुँदैछ त्यो भोकार्इ दाना कतै छैन
शरीर ढाक्ने केही नाना कतै छैन ।

उजाड भै साराबस्ती राष्ट्र खाली भो
असारको पानीमा छाना कतै छैन ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •