Gokul Khadka

राम्रो कर्म

जीवन सफल बनाउन रोज्नू बाटो राम्रो ।
सा“चो मात्र बोल्नू सधै“ त्यही धर्म हाम्रो ।।

आफूमा गर्व गरौ“ बनी सच्चा मान्छे ।
अधर्मको बाटो लागे विनाश हुन्छ मान्छे ।।

लोभ, क्रोध सबै त्यागी आफ्नो कर्म गरौ“ ।
परिश्रमको पाइला चाली सफलता चुमौ“ ।।

थिचोमिचो अन्यायलाई हुनुहुन्न माफी ।
हकअधिकारका लागि लड्नुपर्छ काफी ।।

कुनै काम सानो हुन्न सेवाधर्म गरौ“ ।
धोकादारी, पाप त्यागी राम्रो कर्म गरौ“ ।।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •