अनलाईन गिती संग्रह

मिठो बोली बोलेर

मिठो बोली बोलेर मायाले फँसायो
आउंछु चाँडै भनेर पर्खाई बसायो
त्यै मायाले रुवायो त्यै मायाले हँसायो
उचालेर माथी माथी भुईंमा खसायो ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •