स्नेह (गीति एल्बम)

यहाँ यस्तै छ

  • by

नचिनेको मान्छेभन्दा चिनेको नै काम लाग्छ
चिनेको भन्दा पनि किनेको नै काम लाग्छ
यहाँ यस्तै छ, यहाँ यस्तै छ
सबै कुराभन्दा अनि पैसै ठुलो छ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •