विविध भाषाका रचना

पापी चु जोवन (तामाङ् सेलो)

कतेमा ज्याबा पाडाब म्हेन्दो (फूल)
निसी थुसी बाइ मनबा
सुटुक्क पिन्सी थे म्हेन्दो,एदा (फूल)
माया पिरती लाइ मनबा …….
खालि छेम, रुप ताई मनबा
एदेन छेम छेम प्राइ मनबा
ति हाबा पापी चु जोवन
माया पिरती लाइ मनबा …………
म्योबा रङ् ङ्

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •