डी.बी.इलामे

यथार्थ

  • by

फुल्छन् फूलहरू सबै लहरिँदै, माटो र पानी भए
झुल्छन् ती भँमरा यसै वरिपरि, मीठो रसिलो भए
डुल्छन् बाघ बनेलु निर्भय भई, बाक्ला वनै ती भए
भुल्छन् साधुहरू निशङ्क मनले, मन्दिर गुम्बा भए ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •