उपेन्द्र श्रेष्ठ

हाम्रोलागि किन ?

  • by

अरूको निम्ति
मर्ने
र मार्ने
खोक्रो उद्देश्य बोकेको हाम्रो संस्कृति
हाम्रो परम्परा
र हाम्रो इतिहास
हाम्रोलागि किन ?
हाम्रोलागि
अर्थहीन छ यो हाम्रो अतितको गाथा

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •