कान्छीलाई घुमाउने काठमाण्डौं शहर

रातो रानी फुले झैं साँझमा

रातो रानी फुले झैं साँझमा
तिमी भुल्यौ कलेजी माझमा
मनको रहर
कान्छीलाई घुमाउने काठमाण्डौं शहर

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •