संध्याटाइम्प ने.ंसं. ११३१ कौलाथ्व ६ (२०६८ असोज १५)

अजिमा युक्त शक्तीपिथ

पौराणिक धार्मिक मान्यता कथं श्री सतीदेवीया अङ्ग पतन जुगु थाय्हे शक्ति पीठ खः धईगु मान्यता जुया वयाच्वंगु खने दु । अथेहे देवगणया मिसा स्वरुप (स्त्री रुप) या शक्ति स्वरुपा मान्य जुया वयाच्वंगु दु । क्वसिमाक्वे मसानघाट सतिकं दुगु अष्टमात्रिकाया बास दुगु वा अष्टमात्रिकाया बास जुयाच्वंगु थाय्हे शक्ति पीठ खः धईगु पौराणिक व धार्मिक मान्यता कायम जुयावयाच्वंगु थन झीसं खनाच्वनागु दु ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •