न:लि मासिक

न्यँ

जिं भविष्यबाणी याना च्वना
न्यँ न्यँ
जिं भविष्यबाणी यानाच्वना
न्यँ न्यँ न्यँ
न्यनावना च्वंगु सः
गायब जुयावनी
ल्ह्वोना च्वंगु अल्याख ल्हाः
माथं वंका बी
ब्वाँय् वना च्वंगु तुतित

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •