नःलि पत्रिका

तःधंम्ह मनू ……

तर……..
पासाया ल्हाः थर्रर खात भुसुभुसु चःति वल । तुति याग्लाप्याग्ला वन । म्ह छम्हं मू हाल । वं म्हगसय् तकं मखंगु खँ वल । व किंकर्तब्यबिमूढ जुल । गन खः अन हे थिंग दंगु दनांतुं जुल ।
“पासा झीगु अनन्त यात्राया थ्व न्हापांगु पलाः खः , न्हापांगु यात्राया शुरुवात हे …” जिगु खँ पुवने मलावं हे – तर, थ्व जि पाखें जुइमखु – वं थःगु क्वःछिना कन –जुइ मखु जुइ मखु जुइहे मखु । थुलि धयाः व थुकथं च्वन – यत्थे सिइ दु व थःगु निर्णयं देग लिचिली मखुत ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •