मनको तरङ्ग

खोज्दै छु

हराएको मन मेरो गीतैगीतमा खोज्दै छु
यो गलामा बसेको धून संगीतमा खोज्दै छु
विरक्त भाको प्रीति मेरो गजलभित्र खोज्दै छु

सुखदुःखको अतित पुरानो कवितामा खोज्दै छु
हाँसोखुसीका अनुभवहरू रचनाभित्र खोज्दै छु

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •