Ramesh nembang

गोधुलि साँझ

उजेली र अँधेरीको भेटघाट
गोधुलिमा हुन्छ
तिम्रो मेरो साथ छुट्दा
परेलीमा भिज्छ
बिहान हुन्छ दिन पछि रात
तिम्रो मेरो छुट्ट्यो साथ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

संघीयता पहिचान खुकुरीमा शान

शरणार्थी तिमीलाई शरण दिंदा
मत मरनार्थीसम्म भएको छु
तिमी साँडे गोरु भएर हिंडदा
म घाइते भएर बसेको छु
मैले तिमीलाई आँउला दिंदा
हातै गुमाउन पुगेको छु
राष्ट्रिय हितको कुरा गर्दा

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

लछा याक्थुँग आवैबारो

मेन्चामा चाहा चामेम्बे
मेन्थुँगमा थीहा थुँगमेम्बे
मेन्चामा चाहा चामारे
याँगकेशाबा आनी आबोखे
मेन्थुँगमा थीहा थुँगमारे
शेखाबा केबा आबोख्पे
लाम मेन्दँग लाम्मे आगेँग्लो

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •