अमर गुरूङ

इतिहासको संशोधित संकथन

अपुरो वा अशुद्ध जानकारी सच्याउने सत्प्रयासले इतिहासको संकथनका व्याख्यामा नयाँ ढोका खोलिदियो।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •