ठाकुर बेलवासे

उस्तै रहन्छ सबथोक

  • by

सबै उस्तै रहन्छन्
उस्तैउस्तै हिजोजस्तै रहन्छन्
बाँच्नुसँग सम्बन्धित सारा वस्तु र मान्छेहरू
मृत्युपछि पनि
सबथोक उस्तै रहन्छन्
मृत्यु नआउञ्जेलको ठूलो त्रास

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •