बुढौतीका रहरहरू (गजलसंग्रह)

अँधेरीमा नआउ बरु

  • by

अंधकार त्याग्नै पर्छ प्रकाशमा आऊ प्रिया
स्वच्छभाव स्वच्छ राग मीठो गीत गाऊ प्रिया

संरक्षण सबको लागि मानिसबाटै हुनु पर्छ
अन्तरयामी बनी धामी व्यथा पत्तालाऊ प्रिया

नभ तल पृथिवीका आफ्नै आफ्नै संरचना
अमिल्दो छ वातावरण सक्छौ भने दाऊ प्रिया

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •