???

तीन पाते डाँडा काटेर

तीन पाते डाँडा काटेर
कहाँ जान लाग्यौ सारंगी दाइ
पिरतीको भाखा बोकेर
उकालो ओरालो देउराली भिरालो
यो मायाले लौ न सतायो

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •