प्रतिनिधि नेपाली गजलहरू (गजल संग्रह)

खाली छन् है प्रगतिका पाना यता गाउँतिर

खाली छन् है प्रगतिका पाना यता गाउँतिर
चुहेका छन् हिजोजस्तै छाना यता गाउँतिर

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •