ंवगु ने.सं. ११३२ कौलाथ्व षष्ठी खुन्हुनिसें ने.सं. ११३३ षष्ठी कुन्हुतक पचली गमय् ९पीठ० सुसाकुसाया व जात्रा पर्वया जिम्मा क्वने वण्डेलागा पुखुसिया भाजु बाउनकाजी महर्जनया पाःलागु दु । अथेजुया थुगुसि अजिमाद्यः वय्क बाउनकाजिया भिन्चा भाजु भाईराजा महर्जन अजिमाद्यः जुईगु दु । वंगु श्रीपञ्चमी कुन्हु भाजु भाईराजां भ्याँचा लिउ लिउतया ज्वनावना पचली गमय् बलीपूजा क्वचाय्के धुंकुगु दु । भाजु भाईराजा थ्वया न्हापा न निक अजिमा जुईधुकुगु दु ।

कौलाथ्व पारु नःलाँ स्वने कुन्हु पचलि भैरबया प्रतिक गप्ते मुण्डमाला व नागमाल, जँय् धुंछेंगुलिं व किसिया छेंगुलिं हिनातगु व न्हाय्पने कुण्डल छुनातगु नृतिका मुद्राय् बेतालया द्यने बिराजमान खुपाल्हादुम्ह इन्द्रभैरब अंकित त्यप पितहया क्वहिटि थकु जुजुया छें येंका सफा सिफायाना त्यपयात समायाय्गु ज्पाजुई । त्यप सफायाना समायाय्गु यात लँपुलि छाय्गु धाई । लँपुलि छाया चौथी कुन्हु गथुतय्सं बाजं थाका त्यप पचली गमय् हया महास्नानयाना त्यपे एला, थ्वँ, न्याँ व वःतया त्यप जाय्केगु ज्याजुई थ्व ज्यायात गल्प थनेगु धाई । थुकुन्हु हे पचली गमे बौउ तयहईगु ज्यान जुई । बौउ तये हइबले बेताया पश्चिम तर्फय च्वना बौउ तयेहपिंसं भैरब व पचली अजिमा दुथाय् स्वया हय्ला .. हय्ला… वय्ला..वय्ला.. धया हालाच्वनी लिपा बौउ(जा तया हगु जःसीनापं अजिमाथाय् बेता पुइका वाँछोईसा द्यःपाला न बौउजा दुगु जसि बँय् मलाक हे ज्वना न्ह््यने बेता पुईका इमिपाखे हे हाकुतिना च्छोई । थथे बौउजा दुगु जसि हाकुतिना च्छोईगु बखते सावधानी मजुलसा त्वाना हे न तोदुले न फु । थ्व हेला.. वयेला ..धया हालाच्वनीगुया हुनी न्हापा – पचली भैरब वय्न्हय अन च्वनाच्वम्ह पिसाचनी बाबरी अजिमा नांया पिसाचनी हान थन हे च्वनेत दुहावय्त कुतयागु खः धईगु थन भनाई दु । थुकुन्हु हे न्हापा न्हापा पचली अजिमा व भैरबया पश्चिम पाखे छिपातेसं ल्यःसिं थनेगु परम्परा दुगु अथेसां आ व परम्परा न्हनावने धुंकल । थु कुन्हु हे च्यागु नायः खलःया प्रतिनिधिया अवशेषयारुपया ल्यना च्वंगु च्याउ खलः नायःतय्सं जाकिचुंया चतामारि, वः, हाकुम्ह कुकुफाया ला तया पचली भैरब यात भ्वय् ब्व छाया सिकाभूयाना मचानिसें बुरातक सुसु वलखः सकसितं भैरबया प्रसादया रुपय् मह्रः नकिगु परम्परा न दु । थथे फाया ला तया नकिगु मह्रयात पचिमह्रः नकिगु धाई ।

पचली भैरबया प्रतिक थ्वँ त्यप481630_506297226077342_652271653_n.jpg

पञ्चमी कुन्हु हनुमानध्वाका लाय्कलिं गुरुजुया पल्तन सहित लावालस्कर पचली गमय् वया द्यः कावया पचली द्यः खलः सकसितं म्होस्ते भुइस्रिन्ह इला द्यः हनुमानध्वाखा वनेत आमन्त्रीतयाई । अले द्यः खलःन अजिमा ज्वीम्हसित याक्वप्वालय् निखें समयेतया अजिमाया प्रतिक फछिन्हयंगु लियागु पात्र निपा ल्हातेफयेका अजिमा याना पचली भैरबया प्रतिक थ्वँ त्यप गुठीयारतेसं कुबिया जात्रायाना गथु बाजंया तालय् त्यप प्याखँ ल्हुका जात्रायाना पचिमह्रः गणेद्यःया प्रतिक गणनायः गणेद्यः सिद्धजुयाच्वंगु नायःखिं व कँय् थाईपिं परम्परागत जामा वसः पुनाच्वंपिं न्हापा न्हापाया च्यागु नायः खलःया अवशेषया पं्रतिक च्याउ खलः नायःतेसं नायःखिं बाजं (तातकालनि नेपाल मण्डलाया राष्ट्रिय् बाजं)थाका न्ह्यः न्ह्यःतया परम्परगत जात्राया लँ जुजु हनुमाध्वाखायु यना अन सरकारी पुजा फया म्ये छम्ह बलि पूजा कया अन न लिहाँवया पालाया छें थ्यंका पालाया छेंन समयहया पचिमह्रः गणेद्यः, नइअजिमा, पचली भैरब व द्यःखलः सकसितं समयबिया समय् घ्वाय्गु ज्यायाना अजिामा व पचली भैरब छे्र दुहाँबिज्याकि । अनलिं पचीमह्रः गणेद्यः अन न लिहाँ वना थःगु गणेश चोकया छें दुहाँ बिज्याका पचीमह्रः जात्रा क्वचाय्की ।

पचीमह्रः जात्राबलय् पचिमह्रः गणेद्यः(च्यागु नायः खलःया प्रतिक च्याउ खलः नायःतेसं नायःखिं बाजं थाका)जात्राया न्ह्यः न्ह्यःतया पचिमह्रः जात्रा याय्मागु जात्राया बिशेषता व जात्राया मौलिक संस्कृति खःसान जात्रा हनेत च्याउ खलःतेत मागु आएस्रोतया अभावं निगु दशक निसें पचिमह्रः गणेद्यःया जात्रा दिनाच्वंगु दु । थुकथं नायःसमाजया सगौरबताया चिं पचिमह्रः गणेद्यः सहभागी मजुइकं हे पचिमह्रः जात्रा जुयाच्वगु दु । अय्न पचिमह्रः जात्राया सरोकारवाला पचली भैरब गुठी, पचली द्यःखलः, येँ महनगरपालीका, नायःसमाज, सरकारी नीकाय् व नेवाः परम्परा व संस्कृति संरक्षणया झी सरोकारवाला नेवाः समाज मौनधारणयाना च्वगु हे दु । नेवाः परम्परा व नेवाः संस्कृतिया संरक्षणया न्ह्यःसले थजागु मौनताायात क्वपाला छोयया झीगु परम्परागत मौलिक संस्कृति कथं हे जात्रा न्हयाका मौलिक संस्कृतिया संरक्षणयाय्मागु थौया आवश्यक्ता खः ।

प्रकाशमान शिल्पकार
राजपुतसिंह बामन शाही
राजपुतसिंह बिनोद शाही

झीगु स्वनिगः न्हिपौ
ने.सं. ११३३ कौलागा १४ (दुतिया) भाग १
१५ (तृतिया) भाग– २
१६ (तृतिय) भाग – ३
१७ (चौथि) भाग – ४

झीगु स्वनिगः न्हिपौ ने.सं. ११३३ कौलागा १४ (दुतिया) भाग १ १५ (तृतिया) भाग– २ १६ ((तृतिय) भाग – ३ १७ (चौथि) भाग – ४

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *