म बोल्थे सत्य सत्यमै साबित हुने भए
म बोल्थे अह्न्कार को सफा धुलाई हुने भए
म बोल्थे तप्तपि चुहिने आसुँको अर्थ बुझ्ने भए
म बोल्थे पहिलेका कसम्हरूसँग झुक्ने भए
तर यहाँ त……..
आत्माभित्रको जलन छ,
मै हु भन्ने चलन छ,

– “उज्वल” तारा

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *