१) सिमा ह: सन
न वा व न फय् हे सं
सिमा क्व दल

२) भ्वखाय् चा वुल
चय् निदं क्यंगु दिं थौं
भ्वखाय् चा सित

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *