१)
सुथे या निभा
छिउँ फुक्कँ मरेका
ह्यँने हें व: ल !

२)
ल दुने भ्हिंता
पिने सा: स का व: ल
ल दुने या कि: !

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *