कजल (गजल) – आन्छेन आन्छी मिम्जि

SanjayNinleku


आन्छेन आन्छी मिम्जिरेन फुङ:इन आलेछिबा ।
कन लुङ्मा ओ हाबा कतुङ आ हाबेसिबा ।

खेन कुगाप्सा पु:कुसिङ आन्छी मिम्जिइन ।
मेनिसुआङ केरेक मेल: नुबा थाबेसिबा ।

आजुनी खेन निङ्वा ओ युक्से सोमि:मे ।
हुक:हा तेम्नु तमोर लाम थाक्माङ आवेशिबा ।

छाटिकेलै स्यासाङा आर ज्यासाङ लरिक ।
सेन्छेन पालाम मेखिम ओ आ बातेछिबा ।

https://facebook.com/SingerSanjayaNinglekuOfficial

-सन्जय निङ्लेकु
फेदाप गाउपालिका -१ साबिक सिम्ले-४
तेह्रथुम

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *