गाजल

म पनि भय पगल ए पागल तेरो मायामा
मन उड्छ बनी बादल ए पागल तेरो मायामा

मन नाच्छ त्यसै त्यसै न गीत न संगीत
मनमा त्यसै बज्छ मादल ए पागल तेरो मायामा

हेरे पछीतैले मलाई कस्तो रहर जग्यो ममा
लाउन मन लाग्छ गाजल ए पगल तेरो मायामा

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *