सोझाको खुन
पिई खुसी मनायौ
इज्जतवान
समाज सेवी तिमी
महान कहलायौ ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *