‘ज्ञानु’ मोह छोड सानु ।
माया अब तोड सानु ।

बिगत पल भुलिकन,
बाटो अन्तै मोड सानु ।

फेरी भेट हुन्छ हुन्न,
अन्तै नाता जोड सानु ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *