अराजक कवि


उसको खोजी कविता,
उसको बोली,
दृश्य,
हृदय,
पाप,
पुण्य,
सबै, सबै कविता !
प्राण कविता,
क्षुधा कविता,
अर्धाङ्गिनी कविता ।
तर, कविता अदृश्य छ ।
द्रौपदीझै कतै पाँच पाण्डवसित,
सदृश्य भई-
कुनै नवलोकमा त बसेकी छैन कविता ?
मन चन्चल छ,
कविताको ध्वनि गुन्जिरहेछ- वरपर !
तर, कविता अदृश्य छ ।
यो कस्तो खेल कविता खेलिरहेकी छे, ऊसित ?
ऊ हारेर कवितासँग –
कविताको हत्या गर्न चाहन्छ,
तर पापदेखि डराउँछ !
त्यसैले, सदियौंदेखि
कविताका नाउँमा
वियोगका गीत गाउँदै छ,
गाउँदै छ ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *