भवमा छौ भवकै रीत, गीत गाई प्रीतको
रोपी लाखौं चाहना ,खोज ! हाम्रो सत्य को
रोग आफ्नै शरिरको ,अद्रिस्य त्यो तन्तुको
किन बहाउछौ मन तिमि ? बाली ज्वाला अग्नीको

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *