1
छोरो हरा’छ,
लुटेरा बढ्दै छ
शान्तिको देश ।

2
शान्ति चाहिन्छ,
हत्या हिंशा रोक न,
बुद्धको देश ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *