चाहे चुट चाहे लुट
चाहे मार चाहे कुट
ल सामुने छु म तिम्रो
लौ आऊ के गर्छौ गर ॥

आग्रह मेरो एउटै छ
जे गर्छौ मलाई गर
मेरो देशलाई हैन
मेरो जनतालाई हैन ॥

आजै खोज जे खोज्नु छ
नत्र भोली नभेट्टाउला
जे जे गर्छौ आजै गर
नत्र भोली गर्न नपाउला॥

आजै लुट जती लुट्नु छ
म भोली त रित्तो हुनेछु
चुट आजै जती चुट्नु छ
भोली म कात्रो ओढ्नेछु॥

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *