प्रभु बिर्सेको छैन


न तीर्थ गए छु न पूजा गरे छु
तर हे प्रभु तिमीलाई बिर्सेको छैन
न ब्रत बसे छु न दान गरे छु
तर हे प्रभु तिमीलाई बिर्सेको छैन

न धनको मलाई कुनै चाहना हो
न मानको मलाई कुनै चाहना हो
मेरो छेउ मै सधैँ बसिरहनु प्रभु
अरु केही मैले माङ्गेको होइन
न वेद पढ़े छु न होम गरे छु
तर हे प्रभु तिमीलाई बिर्सेको छैन

न भाकल गरे छु न बली दिए छु
न गंगामा गई स्नान गरे छु
न गीता पढ़े छु न कथा सुने छु
न जप गरे छु न ध्यान गरे छु
न पितृको पूजा न श्राध्द गरे छु
तर हे प्रभु तिमीलाई बिर्सेको छैन

न धनको मलाई कुनै चाहना हो
न मानको मलाई कुनै चाहना हो
मेरो छेउ मै सधैँ बसिरहनु प्रभु
अरु केही मैले माङ्गेको होइन
न तीर्थ गए छु न पूजा गरे छु
तर हे प्रभु तिमीलाई बिर्सेको छैन
न ब्रत बसे छु न दान गरे छु
तर हे प्रभु तिमीलाई बिर्सेको छैन

हरि पौडेल
नेदरल्याण्ड

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *