हासो, आशु बाटौला सँगै
पीर, बेथा साटौला सँगै
नमरी बाचे कालले साँचे
सुख, दुःख काटौला सँगै

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *